•   а№Ђаёћаёґа№ЂаёЎа№Ђаёћаёа№Ђаёаё

Sales Office

02-116-2772

Call Center

086-999-8665

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ Organic

ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดออร์แกนิก หรือ Organic Product

 

เป็นสารสกัดที่ได้มาจากธรรมชาติเฉกเช่นเดียวกับสารสกัด Natural แต่จะต้องไม่ผ่านกระบวนการผลิตทางเคมีใดๆ และต้นกำเนิดของวัตถุดิบที่นำมาสกัดนั้นๆ  จะต้องไม่ผ่านการปลูกโดยใช้สารเคมี หรือใช้ปุ๋ยที่มีสารเคมี และจะต้องถูกปลูกในพื้นที่ๆ ปลอดสารเคมี 3 ปีขึ้นไปค่ะ

 

ดังนั้นการที่จะบอกได้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้น หรือ สินค้าตัวนั้น เป็นแบบ Natural หรือ Organicให้เราดูจาก สารสกัดที่ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นั้นๆค่ะ ว่ามี มาตรฐานออร์แกนิกจากองค์กรณ์ไหน รับรองหรือปล่าว

โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก (Organic Product) กำหนดไว้ดังนี้
จะต้องมีส่วนผสมที่เป็นออร์แกนิกผสมอยู่มากกว่า 10% ขึ้นไป จึงจะสามารถเรียกว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได้ ซึ่งสารสกัดที่นำมาใช้จะต้อง เป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีเจือปน และแหล่งต้นกำเนิดของสารสกัดนั้น จะต้องไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีใดๆ และ จะต้องถูกปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีสารเคมีเกิน 3 ปีขึ้นไป ซึ่งถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์ใดต้องการรับรองจากองค์กรณ์ออร์แกนิกมาตรฐานสากลนั้น จะต้องทำตามเงื่อนไขปลีกย่อยๆ ตามข้อกำหนดมาตรฐานของแต่ละองค์กรณ์อีกด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานจากองค์กร ECOCERT นั้น จะต้องมีส่วนผสมที่เป็น ออร์แกนิก ในปริมาณสัดส่วน 75% ขึ้นไป ส่วนถ้าเป็นองค์กรณ์มาตรฐานสูงๆอย่าง USDA ของทาง สหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีส่วนผสม ออร์แกนิก ขั้นต่ำ คือ 95% ขึ้นไปค่ะ

ซึ่งทางบริษัท บิวตี้ อินสไปร์ ฯ ได้พัฒนาและวิจัย ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบำบัด เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกสู่ตลาดโลก ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบ ออร์แกนิก จากแหล่งที่ดีที่สุดของโลก พร้อมเอกสารรับรอง Certificate ต่างๆ เช่น USDA ECOCERT COSMOS ACO VEGAN HALAL

USDA ORGANIC เป็นการรับรอง อาหาร และ ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นออร์แกนิกของ ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ หน่วยงาน NOP (National Organic Program)

โดยมาตรฐาน USDA Organic เริ่มตั้งแต่การจัดการตรวจสอบพื้นที่ที่ใช้เพาะปลูกวัตถุดิบ จะต้องปลอดสารเคมี อย่างน้อย 3-5 ปี และจะต้องมีการเพาะปลูกโดยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี และ ไม่ใช้เทคโนโลยี ดัดแปลงตัดแต่งพันธุกรรม (GMOs)โดยเด็ดขาด

ECOCERT เป็นการรับรองผลิตภัณฑ์ หรือ สารสกัดออร์แกนิก โดยสถาบัน ECOCERT ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เป็นหนึ่งในผู้นำของสถาบันรับรองมาตรฐานออร์แกนิกระดับสากล

โดยผลิตภัณฑ์ หรือ สารสกัดที่ได้รับรองจากองค์กรจะต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบที่เข้มงวดมาก ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก กระบวนการผลิต และ บรรจุ รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพ และจะต้องมีการตรวจสอบทุกปี

ว่าวัคถุดิบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ จะต้องมีถิ่นกำเนิดจากธรรมชาติ และมาจาก ฟาร์มที่มีการใช้ระบบการเพาะปลูกอินทรีย์เท่านั้น

Australian Certified Organic (ACO)
เป็นการรับรอง โดยการออกใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และได้รับการยอมรับทั้งในออสเตรเลีย และ ตลาดสากล มีการดำเนินการในอุสหกรรมการเกษมอินทรย์นานกว่า 25 ปี

COSMOS (COSMetic Organic Standard)
เป็นมาตรฐานระดับโลก ที่ตรวจสอบเครื่องสำอางค์ออร์แกนิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการผลิตเครื่องสำอางค์ออร์แกนิก และส่งเสริมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็วรูปผ่านกระบวนการผลิตที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์

Dermatologist Tested เป็นสัญลักษณ์ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบความปลอดภัยต่อผิว ว่าจะไม่ก่อให้เกิดการระคาย เป็นการทดสอบผ่านอาสาสมัครให้ทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง กับผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย โดยทดสอบว่าจะมีโอกาสเกิดการแพ้น้อยกว่าปกติ และจะต้องปราศจากสารที่สามารถก่อให้เกิดอาการแพ้

Cruelty Free เป็นการรวมตัวกันขององค์กรพิทักษ์และคุ้มครองสัตว์จากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อออกใบรับรองบริษัทที่ไม่ได้ใช้สัตว์ในการทดลองสินค้า โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ใบรับรองต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดในทุกกระบวนการผลิต

No Animal Testing เป็นเครื่องหมายที่รับรองว่า จะไม่มีการดำเนินการทดลองกับสัตว์ รวมถึงจะไม่มีการจ้างองค์กรภายนอกทำการทดลองกับสัตว์แทน


Vegan ผลิตภัณฑ์จะเป็นสินค้าที่ไม่มีส่วนผสมสารสกัดที่มาจากสัตว์ รวมถึงไม่มีการทดสอบผลิตภัณฑ์กับสัตว์ และไม่มีการว่าจ้างองกรณ์ภายนอกทำการทดลองกับสัตว์แทน


halal  ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้บริโภคที่เป็นชาวมุสลิมกว่า 2000 ล้านคนทั่วโลก มาตรฐานฮาลาลจะต้องมีการปฎิบัติที่ถูกต้องตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม ทั้งในด้านกระบวนการผลิต ตั้งแต่จัดสรรค์วัตถุดิบ แหล่งที่มา และการผลิต ไปจนกระทั่ง การบรรจุ และการเก็บรักษาโดยมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการของฮาลาล เป็นผู้ออกใบรับรองคุณภาพและสามารถนำเครื่องหมายฮาลาลไปใช้เพื่อพิมพ์ลงบรรจุภัณฑ์ หรือการประชาสัมพันธ์ได้

ซึ่งมาตรฐานต่างๆนี้ ทางบริษัทฯ ได้นำเข้าสารสกัดที่ได้รับการรับรอง รวมถึงมีการดำเนินการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อขอใช้เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์รับรองต่างๆบนผลิตภัณฑ์โดยหน่วยงานได้ที่รับความน่าเชื่อถือ และเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ

Start up your brand
Price List

Find Us on Facebook

JOBS

join us

SALES OFFICE MAP

Our Location